สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
งานนโยบายและแผน
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
ข้อมูล ITA
ข้อมูล LPA
คู่มือมาตราฐานในการปฎิบัตงาน


  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน) ย้อนหลัง 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25563

  การจัดซื้อจัดจ้างโครงการระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขีย

  โครงการชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการขยะต้นทาง 3RS

  โครงการศึกษาดูงาน ขยะถุงพลาสติกแลกไข่ (อปท.อื่น)

  โครงการสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

  แบบประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการส่วนท้องถิน ครั้งที่ 2/2563

  ขออนุมัติขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563

  ประกาศประชาสัมพันธ์ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

  ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผุ้สูงอายุที่มี

  ราคากลาง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 ต่อไป
การให้บริการ
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
กฎหมายน่ารู้ที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.234.255.5
คุณเข้าชมลำดับที่ 574,813

คู่มือมาตราฐานการให้บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาล
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ลิงค์ต่างๆ
แบบสอบถาม
 
เทศบาลตำบลบ้านแก้ง
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
Tel : 044-100197,044-100198   Fax : 044-100198
Email : kaeng_sao@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.