หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     รายละเอียดข่าวข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน  
      

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน

    เพื่อให้หน่วยงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ให้บริการประชาชน มีการยกระดับการให้บริการและเกิดความสะดวกแก่ผู้รับบริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว จึงเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การสำรวจความพึงพอใจผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  ที่ให้หน่วยงานภาครัฐมีการพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการเพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้รับบริการ ทั้งนี้ผู้รับบริการสามารถสแกน QR CODE ตามรายละเอียดในสื่อประชาสัมพันธ์

 
ประกาศโดย : สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านซ่อง
วันที่ประกาศ : 2564-04-07
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.238.249.17
คุณเข้าชมลำดับที่ 656,145

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาล
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
 
เทศบาลตำบลบ้านแก้ง
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
Tel : 044-100197,044-100198   Fax : 044-100198
Email : kaeng_sao@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.