หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     แผ่นพัฒนาท้องถิ่น 
แผ่นพัฒนาท้องถิ่น
แผ่นพัฒนาท้องถิ่น  
     ประกาศแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแก้งเปิดอ่าน
     ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานเปิดอ่าน
     ส่วนที่ 2.ยุทธศาสตร์ อปท.เปิดอ่าน
     ส่วนที่ 3.การนำแผนไปสู่การปฏิบัติเปิดอ่าน
     ส่วนที่ 3.1 รายละเอียดการพัฒนา(แบบ ผ.02)เปิดอ่าน
     ส่วนที่ 4. การติตตามและประเมินผลเปิดอ่าน
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.11.178
คุณเข้าชมลำดับที่ 643,102

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาล
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
 
เทศบาลตำบลบ้านแก้ง
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
Tel : 044-100197,044-100198   Fax : 044-100198
Email : kaeng_sao@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.