สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
งานนโยบายและแผน
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
ข้อมูล ITA
ข้อมูล LPA
คู่มือมาตราฐานในการปฎิบัตงาน


  หน้าแรก     แผนพัฒนาส่ีปี 
แผนพัฒนาส่ีปี
แผนพัฒนาส่ีปี  
     การติดตามและประมวลผลเปิดอ่าน
     รายละเอียดโครงการเปิดอ่าน
     แบบนำแผนไปปฏิบัติ แบบ-3.1เปิดอ่าน
     การนำแผนไปปฏิบัติเปิดอ่าน
     ยุทธศาสตร์ อปทเปิดอ่าน
     สภาพทั่วไป ข้อมูลพื้นฐานเปิดอ่าน
     ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปีเปิดอ่าน
     ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561เปิดอ่าน
     ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564เปิดอ่าน
     ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 2560-2562เปิดอ่าน
การให้บริการ
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
กฎหมายน่ารู้ที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.200.252.156
คุณเข้าชมลำดับที่ 573,958

คู่มือมาตราฐานการให้บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาล
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ลิงค์ต่างๆ
แบบสอบถาม
 
เทศบาลตำบลบ้านแก้ง
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
Tel : 044-100197,044-100198   Fax : 044-100198
Email : kaeng_sao@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.