หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     แผนดำเนินงานประจำปี 
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนดำเนินงานประจำปี  
     การติดตามและประมวลผลเปิดอ่าน
     รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนสี่ปีเปิดอ่าน
     การนำแผนไปปฏิบัติเปิดอ่าน
     ยุทธศาสตร์ อปทเปิดอ่าน
     ข้อมูลพื้นฐาน สภาพทั่วไปเปิดอ่าน
     ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลเปิดอ่าน
     แผนยุทธศาสตร์เปิดอ่าน
     ตารางแผนดำเนินงานประจำปีเปิดอ่าน
     แผนดำเนินงานประจำปีเปิดอ่าน
     เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเปิดอ่าน
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.235.11.178
คุณเข้าชมลำดับที่ 643,134

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาล
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
 
เทศบาลตำบลบ้านแก้ง
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
Tel : 044-100197,044-100198   Fax : 044-100198
Email : kaeng_sao@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.