สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
งานนโยบายและแผน
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
ข้อมูล ITA
ข้อมูล LPA
คู่มือมาตราฐานในการปฎิบัตงาน


  หน้าแรก     แผนดำเนินงานประจำปี 
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนดำเนินงานประจำปี  
     การติดตามและประมวลผลเปิดอ่าน
     รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนสี่ปีเปิดอ่าน
     การนำแผนไปปฏิบัติเปิดอ่าน
     ยุทธศาสตร์ อปทเปิดอ่าน
     ข้อมูลพื้นฐาน สภาพทั่วไปเปิดอ่าน
     ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลเปิดอ่าน
     แผนยุทธศาสตร์เปิดอ่าน
     ตารางแผนดำเนินงานประจำปีเปิดอ่าน
     แผนดำเนินงานประจำปีเปิดอ่าน
     เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเปิดอ่าน
การให้บริการ
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
กฎหมายน่ารู้ที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.234.255.5
คุณเข้าชมลำดับที่ 574,824

คู่มือมาตราฐานการให้บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาล
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ลิงค์ต่างๆ
แบบสอบถาม
 
เทศบาลตำบลบ้านแก้ง
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
Tel : 044-100197,044-100198   Fax : 044-100198
Email : kaeng_sao@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.