สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เว็บไซต์ในเครือข่าย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
หัวข้อหลัก
คู่มือสำหรับประชาชน  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
โครงการส่งเสริมสนันสนุนการดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
กาประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแก้ง (ครั้งแรก) 12/05/2564
การส่งมอบ-รับมอบหีบบัตรเลือกตั้ง โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแก้ง 27-28 มีนาคม 2564
 ประชุมประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีประจำปี 2564
การตรวจรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล อปท. (โบนัส) ประจำปี 2563  วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563  ณ เทศบาลตำบลบ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
เทศบาลตำบลบ้านแก้ง ขอต้อนรับหัวหน้าสำนักปลัด คนใหม่ด้วยความยินดียิ่ง 2/11/63
โครงการชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการขยะต้นทาง 3RS
 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลบ้านแก้ง ระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2563 ณ สวนสัตว์ขอนแก่น อ.เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาคมตำบล วันที่ 3 กันยายน 2563
 โครงการส่งเสริมสนับสนุนชมรมผู้สูงอายุ 2563 วันที่ 19 สิงหาคม 2563

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ต่อไป
การให้บริการ
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
กฏหมายน่ารู้
กฏหมายน่ารู้
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.231.230.177
คุณเข้าชมลำดับที่ 694,872

คุ่มือสำหรับประชาชน
หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสำรวจ
 
เทศบาลตำบลบ้านแก้ง
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
Tel : 044-100197,044-100198
Email : kaeng_sao@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.