สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
งานนโยบายและแผน
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
ข้อมูล ITA
ข้อมูล LPA
คู่มือมาตราฐานในการปฎิบัตงาน  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
การตรวจรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล อปท. (โบนัส) ประจำปี 2563  วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563  ณ เทศบาลตำบลบ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
เทศบาลตำบลบ้านแก้ง ขอต้อนรับหัวหน้าสำนักปลัด คนใหม่ด้วยความยินดียิ่ง 2/11/63
โครงการชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการขยะต้นทาง 3RS
 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลบ้านแก้ง ระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2563 ณ สวนสัตว์ขอนแก่น อ.เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาคมตำบล วันที่ 3 กันยายน 2563
 โครงการส่งเสริมสนับสนุนชมรมผู้สูงอายุ 2563 วันที่ 19 สิงหาคม 2563
 โครงการอบรมให้ความรู้ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 2563 วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น
 โครงการรวมพลังจิตอาสาปรับปรุงพัฒนาสวนสาธารณะ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เทศบาลตำบลบ้านแก้ง
โครงการขยะถุงพลาสติกแลกไข่

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ต่อไป
การให้บริการ
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
กฎหมายน่ารู้ที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.94.21.209
คุณเข้าชมลำดับที่ 573,826

คู่มือมาตราฐานการให้บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาล
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ลิงค์ต่างๆ
แบบสอบถาม
 
เทศบาลตำบลบ้านแก้ง
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
Tel : 044-100197,044-100198   Fax : 044-100198
Email : kaeng_sao@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.