หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
การตรวจรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล อปท. (โบนัส) ประจำปี 2563  วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563  ณ เทศบาลตำบลบ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
เทศบาลตำบลบ้านแก้ง ขอต้อนรับหัวหน้าสำนักปลัด คนใหม่ด้วยความยินดียิ่ง 2/11/63
โครงการชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการขยะต้นทาง 3RS
 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลบ้านแก้ง ระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2563 ณ สวนสัตว์ขอนแก่น อ.เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาคมตำบล วันที่ 3 กันยายน 2563
 โครงการส่งเสริมสนับสนุนชมรมผู้สูงอายุ 2563 วันที่ 19 สิงหาคม 2563
 โครงการอบรมให้ความรู้ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 2563 วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น
 โครงการรวมพลังจิตอาสาปรับปรุงพัฒนาสวนสาธารณะ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เทศบาลตำบลบ้านแก้ง
โครงการขยะถุงพลาสติกแลกไข่

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ต่อไป
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.236.62.49
คุณเข้าชมลำดับที่ 642,207

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาล
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
 
เทศบาลตำบลบ้านแก้ง
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
Tel : 044-100197,044-100198   Fax : 044-100198
Email : kaeng_sao@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.