หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  


นางกัลยา ขาวเขียว
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข


นางสาวอัญชณา จรโคกกรวด
นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ


นายชาญณรงค์ เสาหล่อน
ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวปภาดา ตอสูงเนิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ


นายนาวิน ลาภปรากฎ
พนักงานขับรถยนต์


นายไกรพล คำภาสุข
พนักงานขับรถขยะ


นายประสงค์ อู่เหล็ก
คนงานประจำรถขยะ


นายปิยะ เห็มพรม
คนงานประจำรถขยะ


นายพรชัย คุงดิน
คนงานประจำรถขยะ


นายสิทธิเดช ฟากสระ
คนงานประจำรถขยะ
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.236.62.49
คุณเข้าชมลำดับที่ 642,232

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาล
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
 
เทศบาลตำบลบ้านแก้ง
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
Tel : 044-100197,044-100198   Fax : 044-100198
Email : kaeng_sao@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.