สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
งานนโยบายและแผน
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
ข้อมูล ITA
ข้อมูล LPA
คู่มือมาตราฐานในการปฎิบัตงาน


  หน้าแรก     กองการศึกษา ฯ 

กองการศึกษา ฯ
กองการศึกษา ฯ  


นางสาวสุกัญญา ขวัญถาวร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ


-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวสาวิตรี สร้อยคำ
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ


นางทองเหลา พรหมเมตตา
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางอรัญญา ทบวอร์
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางรติ ย่อมสูงเนิน
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางกอบกุล นาตรีชน
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสมจิตร พิมพ์จ่อง
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางปราณี ครองเคหัง
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางยุคลธร มะโนแสง
ครูผู้ดูแลเด็ก


นายธงชัย ดงแสนแก้ง
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางนาดี สิงห์จันทร์
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางดวงเดือน รักขันแสง
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวจิตต์สิริ พรมมาเขียว
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางจงกลณี แน่นอุดร
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางนวลละออง น้อยโนนทอง
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางศิริพร สมตัว
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางพเยาว์ เนื่องชุมพล
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางหนูเป็ก ทองลาด
ครูดูแลเด็ก


นางสาวจินตนา ทาแก้ง
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวนุจิรา คำภิระ
ครูดูแลเด็ก


นางจรัสศรี ศรีณรงค์
ผู้ดูแลเด็ก


นางสมคิด พงษ์จำนงค์
ผู้ดูแลเด็ก


นางพรรณวดี ลาภประสงค์
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวหนึ่งฤทัย โนนปู่
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวประวีนา เจริญพงษ์
ผู้ดูแลเด็ก


นางวรรณะ ภูมิฐาน
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวปนัดดา เข็มภูเขียว
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวปภัสสร เหมะพงษ์นิตินันท์
ผู้ดูแลเด็ก
การให้บริการ
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
กฎหมายน่ารู้ที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.94.21.209
คุณเข้าชมลำดับที่ 573,849

คู่มือมาตราฐานการให้บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาล
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ลิงค์ต่างๆ
แบบสอบถาม
 
เทศบาลตำบลบ้านแก้ง
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
Tel : 044-100197,044-100198   Fax : 044-100198
Email : kaeng_sao@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.