หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     กองช่าง 

กองช่าง
กองช่าง  


นายศิริศักดิ์ ทีภูเขียว
ผอ.กองช่าง


นายอภิเดช ทองกระจ่าง
หน.ฝ่ายการโยธา


นายพลวัฒน์ เวียงยศ
วิศวกรปฎิบัติการ


นางสาวรุ่งทิวา แจ่มสว่าง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายชุมพล อุปคำ
ผช.นายช่างโยธา


นายอนันต์ เพชรล้ำ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นายกฤษนัย เหล่าเสนา
ผช.ช่างไฟฟ้า


นายสมชาย เวียงดินดำ
พนักงานขับรถกระเช้า
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.236.62.49
คุณเข้าชมลำดับที่ 642,215

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาล
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
 
เทศบาลตำบลบ้านแก้ง
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
Tel : 044-100197,044-100198   Fax : 044-100198
Email : kaeng_sao@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.