สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
งานนโยบายและแผน
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
ข้อมูล ITA
ข้อมูล LPA
คู่มือมาตราฐานในการปฎิบัตงาน


  หน้าแรก     กองช่าง 

กองช่าง
กองช่าง  


นายศิริศักดิ์ ทีภูเขียว
ผอ.กองช่าง


นายอภิเดช ทองกระจ่าง
หน.ฝ่ายการโยธา


นายพลวัฒน์ เวียงยศ
วิศวกรปฎิบัติการ


นางสาวรุ่งทิวา แจ่มสว่าง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายชุมพล อุปคำ
ผช.นายช่างโยธา


นายอนันต์ เพชรล้ำ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นายกฤษนัย เหล่าเสนา
ผช.ช่างไฟฟ้า


นายสมชาย เวียงดินดำ
พนักงานขับรถกระเช้า
การให้บริการ
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
กฎหมายน่ารู้ที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.234.255.5
คุณเข้าชมลำดับที่ 574,805

คู่มือมาตราฐานการให้บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาล
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ลิงค์ต่างๆ
แบบสอบถาม
 
เทศบาลตำบลบ้านแก้ง
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
Tel : 044-100197,044-100198   Fax : 044-100198
Email : kaeng_sao@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.