หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     สำนักปลัด 

สำนักปลัด
สำนักปลัด  


ว่าง
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด


นายนิรันด์ ทวีกุล
หน.ฝ่ายอำนวยการ


นายสิงหา ลีลาศ
นิติกร


นายนิเชต เต็มวงษ์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเกษตร


นายวันชัย ยะภักดี
หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน


นางนงนุช งามดี
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ


นายเกรียงไกร เสมอโภค
นักทรัพยากรบุคคล


ร.ท.เชิดศักดิ์ ดวงคำ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาววิภารัตน์ นามวงค์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายกตัญยุตา วัฒนาพงษากุล
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางสาวชุติมา นาตรีชน
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน


นางลดาวัลย์ ขุนพล
ผช.จพง.ธุรการ


นางสาวเจริญ พนมภูมิ
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ


นายปิยะพงษ์ นามวิจิตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายนิสรรณ์ ขจรนาม
พนักงานสูบน้ำ


นายธนวัฒน์ สู่หญ้านาง
พนักงานสูบน้ำ


นายศิริศักดิ์ สวัสดิรักษ์
พนักงานสูบน้ำ


นายพุทธรักษ์ จิตรพิไล
พนง.ขับรถน้ำเอนกประสงค์


นายประยูร ขวัญสวัสดิ์
พนง.ประจำรถดับเพลิง


นายมงคลรัตน์ ครองเคหัง
พนักงานประจำรถดับเพลิง


นายวุฒิชัย สู่หญ้านาง
พนักงานประจำรถดับเพลิง


นางสาวแสงดาว ฦาชา
แม่บ้าน


นายอารีย์ ทานกระโทก
คนงานทั่วไป


นายนิมิตร ทองนาเพียง
ยาม


นายวิษณุกาญจน์ งามเผ่า
พนง.ขับรถยนต์ส่วนกลาง
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.235.11.178
คุณเข้าชมลำดับที่ 643,135

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาล
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
 
เทศบาลตำบลบ้านแก้ง
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
Tel : 044-100197,044-100198   Fax : 044-100198
Email : kaeng_sao@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.