สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เว็บไซต์ในเครือข่าย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
หัวข้อหลัก
คู่มือสำหรับประชาชน


  หน้าแรก     วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านแก้ง 

วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านแก้ง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านแก้ง  

 วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านแก้ง (Vision)

" มุ่งสร้าง เทศบาลบ้านแก้งให้เข็มแข็ง โปร่งใส ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0

อย่างมั่่นคง   ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง"

พันธกิจ (Mission) 

"ส่งเสริม  สนับสนุน บริการ  และพัฒนา"

ค่านิยม(value)

"มืออาชีพ  คิดอย่างสร้างสรรค์  ยึดมั่นธรรมาภิบาล"

เอกสารประกอบ
การให้บริการ
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
กฏหมายน่ารู้
กฏหมายน่ารู้
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.231.230.177
คุณเข้าชมลำดับที่ 694,936

คุ่มือสำหรับประชาชน
หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสำรวจ
 
เทศบาลตำบลบ้านแก้ง
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
Tel : 044-100197,044-100198
Email : kaeng_sao@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.