สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
งานนโยบายและแผน
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
ข้อมูล ITA
ข้อมูล LPA
คู่มือมาตราฐานในการปฎิบัตงาน


  หน้าแรก     วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านแก้ง 

วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านแก้ง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านแก้ง  

 วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านแก้ง (Vision)

" มุ่งสร้าง เทศบาลบ้านแก้งให้เข็มแข็ง โปร่งใส ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0

อย่างมั่่นคง   ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง"

พันธกิจ (Mission) 

"ส่งเสริม  สนับสนุน บริการ  และพัฒนา"

ค่านิยม(value)

"มืออาชีพ  คิดอย่างสร้างสรรค์  ยึดมั่นธรรมาภิบาล"

เอกสารประกอบ
การให้บริการ
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
กฎหมายน่ารู้ที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.234.255.5
คุณเข้าชมลำดับที่ 574,829

คู่มือมาตราฐานการให้บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาล
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ลิงค์ต่างๆ
แบบสอบถาม
 
เทศบาลตำบลบ้านแก้ง
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
Tel : 044-100197,044-100198   Fax : 044-100198
Email : kaeng_sao@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.