หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านแก้ง 

วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านแก้ง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านแก้ง  

 วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านแก้ง (Vision)

" มุ่งสร้าง เทศบาลบ้านแก้งให้เข็มแข็ง โปร่งใส ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0

อย่างมั่่นคง   ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง"

พันธกิจ (Mission) 

"ส่งเสริม  สนับสนุน บริการ  และพัฒนา"

ค่านิยม(value)

"มืออาชีพ  คิดอย่างสร้างสรรค์  ยึดมั่นธรรมาภิบาล"

เอกสารประกอบ
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.11.178
คุณเข้าชมลำดับที่ 643,138

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาล
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
 
เทศบาลตำบลบ้านแก้ง
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
Tel : 044-100197,044-100198   Fax : 044-100198
Email : kaeng_sao@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.