สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เว็บไซต์ในเครือข่าย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
หัวข้อหลัก
คู่มือสำหรับประชาชน


  หน้าแรก     นโยบายบายการบริหารงาน 

นโยบายบายการบริหารงาน
นโยบายบายการบริหารงาน  

ข้อมูลอื่น ๆ

 

       ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

 

        ตำบลบ้านแก้งมีทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ที่อำนวยประโยชน์ต่อการพัฒนาตำบลในด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม   ดังนี้

       ลำน้ำพรม   เป็นลำน้ำสายหลักที่ใช้ในการทำการเกษตร

       หนองสามหมื่น    มีเนื้อที่ประมาณ  3,000   ไร่เศษ   สามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ  12  ล้านลูกบาศก์เมตร  ซึ่งเพียงพอต่อการทำการเกษตร และใช้ในระบบประปาหมู่บ้าน

       พระธาตุหนองสามหมื่น    ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมจากกรมศิลปากร และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ได้ประกาศเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกด้วย

       มวลชนจัดตั้ง

 

 

 

 

ลูกเสือชาวบ้าน

 

 

 

1

รุ่น

     130  คน

ไทยอาสาป้องกันชาติ

 

 

-

รุ่น

           -

กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ

 

-

รุ่น

           -

อปพร.

 

 

 

 

2

รุ่น

      139  คน

สมาชิก อสม.

 

 

 

 

310

คน

องค์กรสตรี

 

 

 

 

420

คน

สภาเยาวชนระดับตำบล

 

 

 

36

คน

อาสาสมัครป.ป.ส

 

 

 

360

คน

อาสาสมัคร รส.ปส.(ราษฎรอาสาสมัครป้องกันยาเสพติด)

 

การให้บริการ
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
กฏหมายน่ารู้
กฏหมายน่ารู้
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.231.230.177
คุณเข้าชมลำดับที่ 694,817

คุ่มือสำหรับประชาชน
หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสำรวจ
 
เทศบาลตำบลบ้านแก้ง
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
Tel : 044-100197,044-100198
Email : kaeng_sao@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.