สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน ทต.
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนา
เว็บไซต์ในเครือข่าย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสำรวจความคิดเห็น
หัวข้อหลัก
คู่มือสำหรับประชาชน


    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
การตรวจรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล อปท. (โบนัส) ประจำปี 2563  วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563  ณ เทศบาลตำบลบ้ ... เทศบาลตำบลบ้านแก้ง ขอต้อนรับหัวหน้าสำนักปลัด คนใหม่ด้วยความยินดียิ่ง 2/11/63 ...
โครงการชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการขยะต้นทาง 3RS ...  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลบ้านแก้ง ระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2563 ณ สวนสัต ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายใน)  
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีงบประมาณ 2564 
     

ประชาสัมพันธ์การทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ในที่ดิน ประจำปี 2563 
     

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตำบลบ้านแก้ง ประจำปีงบประมาณ 2564 
     

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอก)  
ขอขอบคุณ บริษัท พรีไซซ อิเลคทริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด บริจาคเงิน 5,000 บาท...     จำนวนผู้เข้าชม 85 ครั้ง
ขอขอบคุณ บริษัท รีเก้น (ไทยแลนด์) จำกัด บริจาคขนมและนม สำหรับนักเรียน...     จำนวนผู้เข้าชม 75 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากูก เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างโครงการเสริมสร้างถนนลงหินคลุก บ้...     จำนวนผู้เข้าชม 88 ครั้ง
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลตากูก เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคาประกวดราคา โครงการเสริมสร้...     จำนวนผู้เข้าชม 89 ครั้ง
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2563...     จำนวนผู้เข้าชม 84 ครั้ง
ขอขอบคุณบริษัท จี พี พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด...     จำนวนผู้เข้าชม 78 ครั้ง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2563...     จำนวนผู้เข้าชม 87 ครั้ง
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2563...     จำนวนผู้เข้าชม 89 ครั้ง
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลตากูก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2...     จำนวนผู้เข้าชม 89 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ อบต.เตย เรื่อง แจ้งให้ผู้พิการ และ ผู้ดูแลผู้พิการให้ตรวจสอบวันหมดอายุของบัต...     จำนวนผู้เข้าชม 84 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางทับถนน คสล.เดิม ม.1
   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแก้ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง บ้านดอนเตาเหล็ก ม.๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิ
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแก้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายเข้าหมู่บ้าน-บ้าน
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางทับ คสล.เดิม บ้านแก้ง ม. ๑ จำนวน ๒ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศราากลางโครงการปรับปรุงถนนด้วยหินคลุก หมู่ 5 บ้านหนองหลักศิลา สายทางรอบป่าชุมชนบ้านหนองหลักศิลา
   ประกาศองค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวลอง ตำบลไทยสามัคคี เชื่อม ตำบล
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากูก เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างโครงการเสริมสร้างถนนลงหินคลุก บ้านอำปึล หมู่ที่ 9 ตำบลตากูก อำ
   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายบ้านคำนาดี หมู่ที
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากูก เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคาประกวดราคาโครงการเสริมสร้างถนนลงหินคลุก บ้านอำปึล หมู่ที่
   สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2563
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2563
   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลตากูก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
   สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2563
   ประกาศผลผู้ชนะการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาศที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนธันวาคม 2563)
ข่าวย้อนหลัง
 
ข่าวประกาศเจตจำนงสุจริตเพื่อป้องกันการทุจริต
ข่าวประกาศเจตจำนงสุจริตเพื่อป้องกันการทุจริต  

http://www.bankangcity.go.th/index.php?mod=load&path=load&id_sub=218&id_type=1

การให้บริการ
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
กฎหมายน่ารู้
ลิงค์ต่างๆ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 18.207.108.182
คุณเข้าชมลำดับที่ 595,185

แบบฟอร์มการให้บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาล
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ลิงค์ไปยังเว็บไซต์
แบบสอบถาม
 
เทศบาลตำบลบ้านแก้ง
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
Tel : 044-100197,044-100198   Fax : 044-100198
Email : kaeng_sao@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.