ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  
 
;
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
โครงการปลูกดอกดาวเรือง เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 16 สิงหาคม 2560 ...
โครงการครอบครัวสดใส ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 28 มิถุนายน 2560 ...
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชุมชน ประจำปี 2560   วันที่  24 กรกฎาคม 256 ...
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2560 ร่วมกับ โครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ วัดเสาหงษ์ บ้านดอนเตาเหล็ก หมู่ 3 ...
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 
       พบเห็นการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมในการบริการ โปรดแจ้ง นายกเทศมนตรี 091-8318595  ปลัดเทศบาล 081-8767475 หรือ www.bankangcity.go.th หรือร้องเรียนร้องทุกข์ทางไปรษณีย์มาที่ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแก้ง 184 ม.3 ตำบลบ้า
ประกาศกำหนดการยื่นแบบเพื่อชำระภาษีท้องถิ่น 
       ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบภายใน มกราคมถึงกุมภาพันธ์ ของทุกปี ภาษีป้าย ยื่นแบบภายใน มกราคม ถึง มีนาคม ของทุกปี ภาษีบำรุงท้องที่ ชำระภาษีต้องแต่ มกราคม ถึง เมษายน ของทุกปี ยื่นแบบได้ที่ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง สำ
การยื่นแสดงแบบรายการและชำระภาษี ประจำปี 2560 
     
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2560

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุธงชาติ
   โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.จะกง
   ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านดงบัง หมู่ที่ ๔ (ช่วงที่ ๑) แบบท่อผ่าซีก กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว
   ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตแบบผ่าซีก บ้านดอนขี หมู่ที่ ๖ กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๑๗ เมตร ลึก
   ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตแบบผ่าซีก บ้านดอนขี หมู่ที่ ๖ กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร ลึก
   โครงการก่อสร้างสะพานไม้ชั่วคราว (ถนนชารุด สายบ้านเค็ง หมู่ที่ ๗ – บ้านสร้างใหญ่)
   เทศบาลตำบลบ้านซ่อง ประกาศการรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกรกฏาคม 2560
   เทศบาลตำบลบ้านซ่อง ประกาศเทศบาลตำบลบ้านซ่องเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมลงลูกรังหมู่ที่4,หมู่ที่7 และ
   ยกเลิกสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างบริเวณทางเข้าวัดบึงตาหอม หมู่ที่ 14 ต.ดอนเกาะกา จำนวน 2 โครงการ
   ยกเลิกการประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนเกาะกา หมู่ที่ 2 ตำบลดอนเกาะกา จำนวน 4 โครงการ
ข่าวย้อนหลัง
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 23.20.13.165
คุณเข้าชมลำดับที่ 292,628

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 
เทศบาลตำบลบ้านแก้ง
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
Tel : 044-810619  Fax : 044-810619 ต่อ 17
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.